facebook share

Vores hovednumre er nede, ring på mobil - se kontakt

Ellers send mail:

Certificering

Certificering af projektet sker gennem Trofaco

TROFACO skal certificere projektet som uafhængig 3. part.


Trofaco skal ved ét årligt besøg følge op på og at mulige mangler bliver afhjulpet, inden næste besøg. Ligeledes forudsættes
det, at plantningerne, brugen af jorden, miljøforhold og forhold for ansatte følger landets love og internationale
konventioner.

Ved hvert besøg vil følgende blive gjort:

Arbejde på plantestedet af et hold på to internationale og to Ugandiske konsulenter.
De vil:
• Måle overlevelsen af træerne i plantningen
• Måle en repræsentativ (antal af de forskellige arter) andel af træerne, for at kunne beregne CO2 mængden i træerne, og dermed optaget totalt og siden foregående måling
• Tage billeder af plantningen, i starten fra jorden med mobiltelefon med GPS og tidsstempel og når træerne vokser til, fra en drone som flyver ’waypoints’ over plantningen.
• Lægge billederne fra plantestedet i en folder (med en underfolder for hvert besøg, markeret med år og må ned) på TROFACO’s hjemmeside (trees.trofaco.org), dedikeret til HM’s projekt
• Producere en kort rapport til HM med CO2 mængder, samt observationer fra interviews med lokale, og evt. bemærkninger til træerne og deres trivsel.

 

Om Trofaco

TROFACO blev grundlagt i 2014 af Steffen Johnsen og Thomas O’Brien, som begge har arbejdet med international udvikling
i en lang årrække. De så behovet for en ny måde at tænke klimahandling på, uden for de etablerede strukturer;
større fokus på gennemsigtighed, minimale administrationsomkostninger og handling som kommer de samfund til
gode, som er hårdest ramt af klimaændringer.

I dag er vores strategiske fokus at tilbyde endnu bedre dokumentation, identificere nye områder til træplantning på større
skala, og på at komme ud til flere kunder der har lyst til at hjælpe os med vores mål om at genplante så meget vedvarende
skov som muligt og derved støtte tropiske lokalsamfund.