facebook share

Vores hovednumre er nede, ring på mobil - se kontakt

Ellers send mail:

 • Om os slide 1
 • Om os slide 2
 • Om os slide 3

Betingelser

Samhandelsbetingelser HM selskaber og leverandører

Vi optimerer løbende vores administrative procedurer og nedenstående bedes overholdt i forbindelse med fakturering til vores selskaber.

 1. Fakturaen skal udstedes til korrekt selskab.
 2. Sagsnummer, arbejdsadresse og bestiller skal være påført.
 3. Fakturaen udstedes for hvert enkelt sagsnummer og opgøres den 15. og sidste dag i måneden.
 4. Godkendt aftaleseddel skal vedhæftes fakturaen.
 5. Fakturaer fremsendes til faktura@hm-as.dk
 6. Kreditnotaer skal være påført fakturanummer disse vedrører.
 7. Fakturaen skal være os i hænde senest den 5. i efterfølgende måned. Ved for sen modtagelse rykkes betalingsdagen yderligere 30 dage.
 8. Betalingsbetingelser er altid løbende måned + 45 dage.

Skulle fremsendte faktura eller kreditnota ikke opfylde ovenstående, vil den blive tilbagesendt og betalingen udsættes til korrekt dokument er modtaget.

Har du spørgsmål til ovenstående, da er du velkommen til at kontakte vores økonomiafdeling.