facebook share

Vores hovednumre er nede, ring på mobil - se kontakt

Ellers send mail:

Om Projektet

Vi investerer i et stort klimaprojekt i Uganda

Vi ved, at vi har naturen til låns, og derfor ønsker vi at forbedre vores CO2 aftryk. Dette gør vi blandt andet ved at anvende
de nyeste maskiner og den mest moderne teknologi inden for vores fag, og med grundige, logistiske overvejelser, begrænser
vi brugen af brændstof og dermed CO2 udslippet.


Til trods for vores igangværende CO2 reducerende initiativer, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at opnå komplet
CO2-neutralitet. Derfor investerer vi nu i et CO2 kompenserende skovprojekt, som over de næste 20 år vil absorbere op til
500.000 tons CO2.


”Projektet i Uganda vil sikre at alt CO2 som HM Entreprenør udleder over de næste 20 år vil blive modsvaret af CO2-optaget
i skoven. Projektet skal desuden styrke den lokale økonomi og udvikling, samt give en bedre biodiversitet” udtaler
Michael Mortensen, indehaver af HM Entreprenør.


HM Entreprenør udvalgte det pågældende projekt i Uganda, da det har et stærkt velfungerende lokalsamfund og et ledigt
landområde, der egner sig til at plante træer på.
HM Entreprenør vil i samarbejde med NUAC-farmen i Uganda plante 160-170.000 træer for at blive 100 % CO2-kompenseret
neutrale. I løbet af 20 år vil hvert træ optage ca. 3 tons CO2, svarende til 10-20.000 tons CO2-optag om året, afhængigt
af vejrforhold.


Til at validere skovens CO2-optag og positive effekt på biodiversiteten og lokalområder, er TROFACO udvalgt som uafhængig
tredjepart. TROFACO skal hvert år validere skovens vækst, CO2-optag og andre effekter. Steffen Johnsen fra
TROFACO udtaler: ”Projektet vil have et betydeligt årligt CO2-optag og positiv betydning for biodiversiteten i området.
Brugen af indfødte træarter vil desuden gøre det muligt for lokalbefolkningen at bruge træerne til medicin og føde.”


Projektet vil derudover skabe lokale arbejdspladser, både under plantning og efterfølgende vedligehold af skoven.
Området med de plantede træer strækker sig over 205 hektar, hvilket svarer til 410 fodboldbaner.

 

210.000

Træer plantet

3

Total tons Co2 absorberet pr. træ over 20 år

10-20.000

Tons co2 absorberet pr. år