facebook share

Vores hovednumre er nede, ring på mobil - se kontakt

Ellers send mail:

  • Dozer gravemsk2.JPG
  • Overjord Retablering forside.jpg
  • Havneområde2.JPG

Jordpåfyldning - vi sørger for det hele!

HM Entreprenør A/S vil gerne i kontakt med landmænd, der har brug for jord til terrænregulering eller lodsejere, der ønsker etableret jordvold med tilkørt jord.

Vi sørger for det hele – lige fra myndighedsbehandling og tilladelse til transport og selve jordpåfyldningsprojektet.

Alt foregår under kontrollerede former, vi undgår trykskader og retablerer området.

Mange lodsejere har marker med lavninger eller våde områder, hvor der med fordel kan lægges ekstra lag jord på. Vi tilbyder at etablere og varetage jordpåfyldningsprojektet fra start til slut.

Vi henvender os også til dem, der har marker eller gårdanlæg placeret nær en offentlig vej, og hvor det vil være hensigtsmæssigt med en støjvold.

Er du interesseret i jord til påfyldning, kan du kontakte os og høre mere om et evt. samarbejde på +45 75 66 18 22.