Jordpåfyldning

Jordpåfyldning

Søger arealer til jordpåfyldning

HM Entreprenør A/S vil gerne i kontakt med landmænd, der har brug for jord til terrænregulering eller lodsejere, der ønsker etableret jordvold med tilkørt jord.

- Vi har travlt og udfører rigtigt mange entreprenøropgaver landet over. Vi har brug for arealer til jordpåfyldning, og vil derfor gerne i kontakt med landmænd, der kan bruge jord, siger Finn Damkjær Pedersen, der sidder i bestyrelsen for entreprenørvirksomheden.

Han tilføjer, at virksomheden sørger for det hele – lige fra myndighedsbehandling og tilladelse til transport og selve jordpåfyldningsprojektet.

- Alt foregår under kontrollerede former, vi undgår trykskader og retablerer området.

- Mange lodsejere har marker med lavninger eller våde områder, hvor der med fordel kan lægges ekstra lag jord på. Vi tilbyder at etablere og varetage jordpåfyldningsprojektet fra start til slut.

- Vi henvender os også til dem, der har marker eller gårdanlæg placeret nær en offentlig vej, og hvor det vil være hensigtsmæssigt med en støjvold.

- Er du interesseret i jord til påfyldning, kan du kontakte os og høre mere om et evt. samarbejde.

Kontakt for nærmere information: Finn Pedersen tlf. 40 57 10 75, mail fdp@hm-as.dk