Vi beklager, men alle vores mobilnumre er ude af drift.

Ring i stedet:

Logistik +45 7020 5333

Entreprenør +45 7566 1822

Om projektet

  • Hovedgaden 25, 7323 Give
  • Påbegyndt 03-01-2014 Afsluttet 30-08-2014

Trykledning, Bråskov-Hedensted

For Hedensted Spildevand A/S etableres to nye ø 200 mm og ø 355 mm trykledninger på ca. 8 km. Ledningerne ligger i markarealer og dele af projektet er udført som styret underboring under å og under veje. Entreprisen omfatter også nedlæggelse af to gamle rensningsanlæg.